สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

จีไอที เล็งโปรโมตตรา BWC เพิ่มความมั่นใจการซื้ออัญมณี เครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ เตรียมลงพื้นที่ 4 จังหวัดเป้าหมายภาคใต้ ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครื่องประดับท้องถิ่น พร้อมเล็งโปรโมตตรา BWC

ใครอยากซื้ออัญมณีและเครื่องประดับให้มองหาร้านที่ได้รับตรานี้นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์เครื่องประดับภาคใต้เพื่อการท่องเที่ยว ว่า ขณะนี้ GIT ได้กำหนดจังหวัดเป้าหมายในการนำคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภาคใต้แล้วจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา สตูล และ ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเฉพาะตัว

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

GIT จะเข้าไปช่วยพัฒนารูปแบบสินค้าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ที่เน้นความทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ลดการสูญเสียในระบบการผลิต โดยการใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยมาผสมผสาน ซึ่งจะทำให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในท้องถิ่นภาคใต้ เปิดตัวออกสู่ตลาด ไม่เพียงแค่ในประเทศ แต่เชื่อว่าจะเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นด้วย”นายสุเมธกล่าวทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะผลักดันให้แหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน 4 จังหวัดเป้าหมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ที่ต้องการซื้อสินค้าเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า หลังจากที่ไทยได้เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว