กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน

กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลานตั้งแต่อายุ 15 ปี มีเงินล้านไว้ใช้อนาคต

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน หรือ น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วางแผนความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ออมเดือนละ100 บาท เดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐอีก 50 บาท

ข่าวธุรกิจ-ล่าสุด

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถออมกับ กอช. ได้สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ในช่วงอายุ 15–30 ปี ได้รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 600 บาทต่อปี เมื่อออมในช่วงอายุ >30–50 ปี จะได้รับสมทบเงินสมสูงสุด 960 บาทต่อปี และออมต่อถึงอายุ >50–60 ปี จะได้รับสมทบเงินสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกออมจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะมีเงินรวมในบัญชีประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยจะได้รับจาก กอช. เป็นเงินบำนาญเดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทตลอดชีพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถคำนวณเงินบำนาญ ตรวจสอบสิทธิ์ และสมัครสมาชิก ได้ที่ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือแอปพลิเคชั่น กอช. หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอ ทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร.02-049-9000