Various-Daylife

งานจากพี่เหลี่ยม Various Daylife มาเล่นบนมือถือ Android และ iOS

Square Enix พี่เหลี่ยมผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น กับการผจญภัย RPG

Various-Daylife

ในชื่อเกมว่า Various Daylife สำหรับ iOS ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Google Play ในวันที่ 23 มกราคม เป็นต้นไป หากใครยังไม่ที่จริงแล้วเกมนี้ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกสำหรับ Apple Arcade เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 ตามมาด้วย Nintendo Switch และ PC ผ่าน Steam ในวันที่ 13 กันยายน 2022 และ PlayStation 4 ในวันที่ 16 กันยายน 2022 หลังจากที่มีการเปิดตัวในหลายๆ ที่ทำให้เวอร์ชั่นแรกบน Apple Arcade ได้ถูกนำออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Various Daylife เป็นเกมแนว RPG เน้นไปที่การเดินทางผจญภัยไปตามเรื่องราวที่ถูกสร้างสรรค์เป็นอย่างดี สร้างขึ้นโดยทีมพัฒนาที่ทำงานเกี่ยวกับ Octopath Traveler และ Bravely Default ชื่อดังนั่นเอง เรื่องราวในปี 211 ของยุคจักรวรรดิ ทวีปใหม่ถูกค้นพบทำให้เกิดการสำรวจทุกซอกทุกมุม เพื่อที่ผู้คนจะได้ตั้งถิ่นฐานของ Antoecia ในขณะที่ใช้ชีวิตที่ในเมือง Erebia โดยที่ตัวละครของคุณจะสามารถเติบโตในทุกๆ วันผ่านฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในเมืองที่มีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นคลาสกว่า 20 คลาสและงานต่างๆ ที่มีให้เลือกทำกว่า 100 แบบ เป็นอีกหนึ่งเกมที่เมื่ออยู่บนมือถือน่าสนใจไม่น้อย

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : ดีงาม Megaton Musashi X พร้อมเปิดวอร์บน PlayStation 5 อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม

การละเล่นไทย

“การละเล่นไทย” เสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ลดเนือยนิ่งจากสมาร์ทโฟน แนะจัดกิจกรรมในวันสำคัญ

อาจารย์ ม.มหิดล ชี้ “การละเล่นไทย” ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา แนะจัดการละเล่นไทยวันสำคัญ ทั้งวันเด็ก สงกรานต์ ปีใหม่ กีฬาสี ช่วยพลิกฟื้นในยุคสมาร์ทโฟนทำเด็กเคลื่อนไหวน้อย ปฏิสัมพันธ์คนไม่เป็น

การละเล่นไทย

รศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการละเล่นเด็กไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล แถลงข่าวรักษาการละเล่นไทยไว้ให้เด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ว่า การละเล่นไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยออกแบบ คิดค้น พัฒนา มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง หลังว่างจากศึกสงครามหรือทำนาทำไร่ มีการพัฒนารูปแบบหลากหลาย นอกจากความสนุกสนาน ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการสู้รบและเป็นประโยชน์ในการศึกสงคราม

รศ.ดร.บัญญัติกล่าวว่า กิจกรรมการละเล่นไทยที่คนทั่วไปคิดว่า เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย แท้จริงแล้วการละเล่นไทยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการให้ผู้เล่น โดยเฉพาะเด็กๆ แม้ปัจจุบันความนิยมจะลดน้อยลงมาก แต่คุณค่าของการละเล่นไทยกลับโดดเด่น ในยุคเทคโนโลยีที่คนเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เด็กยังขาดทักษะสังคม ไม่มีความสามารถเพียงพอในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เนื่องจากเล่นสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ จึงมีนักวิชาการมหาวิทยาลัยหลายๆ ท่านทำการศึกษาวิจัย คุณค่าและประโยชน์ของการละเล่นไทย พบว่า มีความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

“การละเล่นไทยไม่ใช่เพียงแต่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่ยังมีสิ่งดีที่แฝงอยู่มาก การละเล่นไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีการเล่นที่มีการชี้นำ กติกาไม่ยุ่งยากซับซ้อน ยืดหยุ่นจำนวนผู้เล่น ใช้อุปกรณ์น้อยมาก หรือถ้าใช้ก็เป็นของที่หาง่ายใกล้ตัว เพราะเป็นการเล่นที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย อาทิ เสือกินวัว ผีเข้าขวด หรือลิงชิงหาง เป็นกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหาเด็กไทยที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงได้” รศ.ดร.บัญญัติกล่าว

รศ.ดร.บัญญัติกล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กไทยเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการละเล่นไทย จะส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน คือ 1.ร่างกาย มีความแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว ทนทาน การทรงตัว อ่อนตัว ความแม่นยำ ความเร็ว และการประสานงานระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 2.อารมณ์ เกิดความสมดุล ฝึกควบคุมอารมณ์ ความอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด 3.สังคม เป็นการฝึกการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน ยอมรับกติกา ความคิดเห็นผู้อื่น เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และเคารพสิทธิของผู้อื่น และ 4.สติปัญญา ฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความคิด ความจำ การใช้ภาษา การสังเกต แยกแยะความแตกต่าง ความมีเหตุผล เรียนรู้การตัดสินใจ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

“การละเล่นไทยนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แต่ปัจจุบันได้เลือนหายไปจากการเล่นของเด็กตามโรงเรียนตามหมู่บ้าน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จึงหยิบประเด็นการละเล่นไปสู่สาธารณะ สู่โรงเรียนและชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้การละเล่นไทยกลับฟื้นคืนมา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้นำกิจกรรมการละเล่นไทยมาใช้เป็นต้นแบบหรือแนวทางให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้ใช้ต่อไป” รศ.ดร.บัญญัติกล่าว

นอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัย จัดอบรมองค์ความรู้ให้ครู สถานศึกษา และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการละเล่นไทย รณรงค์สถานศึกษาและชุมชนนำการละเล่นไทยไปจัดในงานวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันสงกรานต์ กีฬาสี วันเด็ก งานปีใหม่ โดยวันเด็กอยากจะเห็นครูและผู้ปกครองนำการละเล่นไทยมาให้เด็กๆ ได้เล่น เพื่อสร้างความประทับใจในการละเล่นไทยสำหรับครั้งแรกของเด็ก หรืออาจจะเป็นการสาธิตกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ให้ห้องเรียนตามรายวิชาพลศึกษาหรือวิชาลูกเสือให้มากขึ้น จะส่งผลให้การละเล่นไทยมีการฟื้นคืนและสร้างคุณประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กให้ดีขึ้นต่อไป

เพิ่มโอกาสศึกษาเด็กยากจน

เพิ่มโอกาสศึกษาเด็กยากจน 2.5 ล้านคน นำสู่จุดเปลี่ยนประเทศรายสูงใน 20 ปี

กสศ.เปิดข้อมูลเหลื่อมล้ำการศึกษาปี 65 รายได้ครัวเรือนนักเรียนยากจนพิเศษเฉลี่ยเหลือ 34 บาทต่อวัน สวนเงินเฟ้อ ชี้ เพิ่มโอกาสการศึกษาให้เด็กยากจน 2.5 ล้านคน นำสู่จุดเปลี่ยนประเทศรายได้สูงใน 20 ปี

เพิ่มโอกาสศึกษาเด็กยากจน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี 2565 นำเสนอแนวโน้มผลกระทบที่เป็นจุดเสี่ยงทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและข้อเสนอนโยบายสู่การฟื้นฟูระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาค โดยพบว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ (อนุบาล-ม.3) จำนวนประมาณ 9 ล้านคน อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รายงานว่า จากการสำรวจสถานการณ์นักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2565 พบว่า มีนักเรียนยากจนพิเศษในระดับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน 994,428 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 1,174,444 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 1,244,591 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 1,301,366 คน และล่าสุดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนมากถึง 1,307,152 คน

หากพิจารณาโดยใช้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า มีเด็กและเยาวชนอายุ 3-14 ปี จำนวนกว่า 2.5 ล้านคน อยู่ใต้เส้นความยากจน เนื่องจากมีรายได้ไม่ถึง 2,762 บาทต่อคน/เดือน และหากเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2565 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษลดลงมากถึงร้อยละ 5 โดยตัวเลขล่าสุดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พบว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวนักเรียนยากจนพิเศษที่คัดกรองใหม่เฉพาะสังกัด สพฐ. อยู่ที่ 1,044 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นวันละ 34 บาทเท่านั้น ซึ่งมีนักเรียนกว่า 1.3 ล้านคน ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) จาก กสศ. และนักเรียนยากจนอีก 1.8 ล้านคน กสศ. ได้สนับสนุนผลการคัดกรองให้ต้นสังกัดจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม

“จากการประมาณการของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิเคราะห์แนวโน้มของดัชนีราคาผู้บริโภคตามอัตราเงินเฟ้อและมูลค่าที่แท้จริง พบว่า ในปี 2563-2566 ดัชนีราคาผู้บริโภคด้านอาหารและการเดินทางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงในการใช้ชีวิตของครัวเรือน ผู้ปกครองและนักเรียน จึงเพิ่มสูงขึ้น แม้ดัชนีราคาผู้บริโภคด้านการศึกษาจะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยก็ตาม ดังนั้นครัวเรือนจึงมีแนวโน้มที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันในด้านต่างๆ ที่สูงขึ้น อาจจะส่งผลต่อกำลังในการสนับสนุนการศึกษาให้บุตรหลานลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวผู้ยากจน ด้อยโอกาส”

ดร.ภูมิศรัณย์ กล่าวต่อว่า จากการศึกษาถึงแหล่งรายได้ของครอบครัวนักเรียนยากจนพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พบว่า รายได้ของผู้ปกครองร้อยละ 59 มาจากสวัสดิการรัฐและเอกชน รองลงมาร้อยละ 53.9 คือ เงินเดือนหรือค่าจ้าง และรายได้จากการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 42.4 ตามลำดับ เมื่อประมวลปัญหาของนักเรียนยากจนพิเศษซึ่งควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พบว่ามีสภาพครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง มีผู้พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีนักเรียนยากจนพิเศษที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่กว่าร้อยละ 38 และอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจนที่มีสมาชิก 5 คนขึ้นไป โดยที่มีผู้ปกครองลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกว่าร้อยละ 31

“โจทย์ท้าทายของการสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาไทยในอนาคต ต้องพิจารณาบนพื้นฐานผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ช่วงสองสามปีผ่านมา ทุนเสมอภาคที่เคยอุดหนุนให้กับนักเรียนยากจนพิเศษในปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,000 บาท หากคำนวณใหม่ในปี 2566 ที่มีแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อขึ้นไปร้อยละ 3.1 พบว่ามูลค่าที่แท้จริงลดลงเหลือเพียง 2,728 บาท เช่นเดียวเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในระดับประถมศึกษาที่เคยอุดหนุนในปี 2554 จำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อปี หรือวันละ 5 บาท และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาทต่อคนต่อปี หรือวันละ 15 บาท คิดมูลค่าที่แท้จริงตามอัตราเงินเฟ้อในปี 2566 พบว่าเหลือเพียง 840 บาท และ 2,521 บาทตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและสถานการณ์เงินเฟ้อที่คาดการณ์ว่าจะสูงถึงร้อยละ 4-5 และมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอีกในอนาคต”

เพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงของอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษที่ควรเป็นในปี 2565 ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ระบุว่า กสศ. เสนอว่ารัฐบาลควรเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในปัจจุบันที่จัดสรรให้ระดับประถมศึกษา จาก 1,000 บาท เป็น 1,190 บาท และระดับมัธยมต้น จาก 3,000 เป็น 3,300 บาท ขณะที่ทุนเสมอภาคซึ่งสนับสนุนนักเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ จาก 3,000 บาท เป็น 3,300 บาท เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา

จากประเด็นดังกล่าว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้มีข้อเสนอนโยบายเพื่อฟื้นฟูระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาคและเกิดความยั่งยืนในอนาคต โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ประเมินสถานการณ์ความยากจนในปี 2565 ในมิติกำลังซื้อทางการศึกษาว่าเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระบบการศึกษา ด้วยมุมมองการลงทุนเพื่อพยุงอำนาจและกำลังซื้อให้ผู้ปกครองยังคงมีกำลังส่งบุตรหลานให้อยู่ในระบบการศึกษา

ดร.ไกรยส ระบุว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อการมีรายได้อย่างมีนัยสำคัญ จากผลสำรวจระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย กสศ. พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษจบการศึกษาสูงสุดเพียงระดับประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้นที่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้อยู่ที่ 1,949-3,372 บาท ขณะที่ปัจจุบันรายได้ขั้นต่ำของประชากรที่เข้าสู่ฐานภาษีเฉลี่ย 26,584 บาท/เดือน โดยมีประชากรกลุ่มนี้ประมาณ 11 ล้านคน หากสามารถทำให้นักเรียนยากจน 2.5 ล้านคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีรายได้สูงถึงฐานภาษี นอกจากจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น

“การที่ประเทศไทยมีเป้าหมายเป็นประเทศรายได้สูงใน 20 ปี รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำของประชากรควรอยู่ที่ 38,000 บาท/เดือน แต่ปัจจุบันนี้ประชากรไทยยังมีรายได้เฉลี่ยเพียง 20,920 บาท/เดือน ดังนั้นการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อผลักดันให้มีจำนวนการจบปริญญาตรีหรือสูงกว่าเพิ่มขึ้น การเพิ่มสมรรถนะของสถานศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศเพื่อให้ตลาดแรงงานแข็งแรงพอที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยประชากรไปที่ 38,000 บาท/เดือนในอนาคต ต้องลงทุนวันนี้ เพราะถ้าไม่ลงทุนวันนี้ เราจะสูญเสียโอกาสของประเทศ นี่คือค่าเสียโอกาสที่น่าเสียดายที่สุด”

ดร.ไกรยส นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 โดย กสศ. พบว่า วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นส่งให้มีรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานเพิ่มขึ้น โดยหากประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยมีวุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีรายได้เฉลี่ย 9,136 บาท/เดือน หากมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จะมีรายได้เฉลี่ย 10,766 บาท/เดือน ขณะที่วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะมีรายได้เฉลี่ย 13,118 บาท/เดือน และวุฒิปริญญาตรี จะมีรายได้เฉลี่ย 27,132 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของ กสศ. ที่สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย พบว่า ในปีการศึกษา 2561 ที่มีนักเรียนชั้น ม.3 ได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. และทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนจาก สพฐ. รวม 148,021 คน นักเรียนกลุ่มนี้เรียนอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 62,042 คน และ กสศ. ได้เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) พบว่า มีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือจากการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษของ กสศ. เมื่อปีการศึกษา 2561 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 20,018 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กระจายอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 75 แห่ง

ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ. ได้ใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินว่าหากเด็กนักเรียนทั้ง 20,018 คน สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะทำให้รายได้ตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 66,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.3 ล้านบาท/คน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขถ้าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขณะเดียวกัน หากคำนวณต้นทุนที่ต้องช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ในภาพรวม อยู่ที่ประมาณ 8,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 410,000 บาท/คน ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 7 เท่า

“สรุปได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากับการพัฒนาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะยิ่งมีเด็กเยาวชนไปถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นมากเท่าไร เราจะไปสู่ประเทศรายได้สูงได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การลงทุนกับการศึกษาถือเป็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ”

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า แนวทางฟื้นฟูระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาคและเกิดความยั่งยืนในอนาคต คือ การลงทุนทำให้ประเทศไทยมีฐานภาษีที่กว้างขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีรายได้มากขึ้น โดยมีข้อเสนอว่า นอกจากการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาแบบเท่ากันทุกคน (Universal) ด้วยฐานงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการแบบมุ่งเป้า (Targeting) หรือการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขติดตามการคงอยู่ในระบบการศึกษาประกอบกัน ซึ่งการลงทุนด้านการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดย กสศ. ได้สรุปข้อเสนอ 3 รูปแบบ ดังนี้

1.) ข้อเสนอด้านอัตราอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ สำหรับงบประมาณ 2567

– ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (เรียนฟรี 15 ปี) โดยจัดให้ระดับอนุบาล 1,000 บาท / ระดับประถม 1,000 บาท / ระดับมัธยมต้น 4,000 บาท / ระดับมัธยมปลาย 9,000 บาท
– ปรับปรุงอัตราทุนเสมอภาค เริ่มตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย-มัธยมปลาย โดยจัดให้รายหัว ระดับอนุบาล 4,000 บาท / ระดับประถม 5,100 บาท / ระดับมัธยมต้น 4,500 บาท / ระดับมัธยมปลาย 9,100 บาท

2.) ข้อเสนอเชิงคุณภาพ
– การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข เพื่อติดตามผลการคงอยู่ในระบบการศึกษาของผู้เรียนและการศึกษาต่อหลังขั้นพื้นฐาน รวมถึงติดตามผลด้านพัฒนาการด้านกายภาพและการเรียนรู้
– การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบส่งต่อการทำงานและติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการหลุดออกจากระบบซ้ำ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 7 กระทรวง เพื่อต่อยอดจากโครงการพาน้องกลับมาเรียน
– จัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการระดมงบประมาณ/ทรัพยากร จาก อปท. และการบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อลดภาระทางการคลังของประเทศ

3.) เป้าหมายในอนาคต
– เพิ่มอัตราการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าของนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษให้สูงกว่าร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี
– เยาวชนจากครัวเรือนยากจน/ยากจนพิเศษ ต้องก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามรุ่น เข้าสู่ระบบฐานภาษีและรายได้เฉลี่ยถึงระดับรายได้สูงภายใน 10 ปี

“ข้อเสนอสำคัญคือการปรับเงินอุดหนุนให้ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ และปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ โดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือระดับ ม.ต้น ซึ่งเป็นช่วงชั้นรอยต่อที่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษามากที่สุด ขณะที่เงินอุดหนุนในระดับ ม.ปลาย จะช่วยดึงเด็กไว้ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจะทำให้มาตรการการจัดสรรเงินอุดหนุนเกิดความคุ้มค่าในระยะยาว ร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่งต่อเด็กเยาวชนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 20 ปี และให้รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มแรงจูงใจภาคเอกชนในการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมเชื่อมโยงกับข้อมูลของกระทรวงการคลัง ดูแลไปถึงครอบครัวของเด็ก ถ้าสามารถทำได้ทั้งหมดนี้ ตัวเลข 14% ที่รายงานนำเสนอว่าคือจำนวนของเด็กยากจนและยากจนพิเศษที่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 20% ได้ภายใน 5 ปี และเยาวชนกลุ่มนี้จะก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามรุ่น มีรายได้เฉลี่ยถึงระดับสูงสุดและเข้าสู่ฐานภาษีภายใน 10 ปี แล้วประเทศไทยจะออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้เร็วขึ้น” ดร.ไกรยส กล่าว

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การแก้ปัญหาการศึกษาจำเป็นต้องแก้ไขในหลายมิติไปพร้อมกัน เพื่อแก้ปัญหาเด็กกลุ่มยากจนพิเศษหลุดจากระบบการศึกษา โดยพุ่งเป้าไปที่ปัญหาต่างๆ การแก้ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ของแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน และโจทย์สำคัญที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องทำงานร่วมกับ กสศ. คือการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้สอดคล้องกับปัญหาของนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ ให้มีระบบโภชนาการหรือมีอาหารแต่ละมื้อที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนระหว่างมาเรียน หรือมีสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเรียนที่เพียงพอ ซึ่งทั้งสองส่วนอาจจะยังมีปัญหาในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเกิดจากการจัดสรรงบประมาณรายหัว แต่ปัจจุบันได้มีการเพิ่มงบประมาณพิเศษในกับโรงเรียนกลุ่มนี้และเด็กยากจนพิเศษ จากปกติงบอาหารกลางวันคนละ 21 บาท เป็น 34 บาท นอกจากนี้ สพฐ. ได้เร่งสร้างความร่วมมือกับ กสศ. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพยายามสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา และมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาที่สูงขึ้นไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ แต่ยังเป็นหลักประกันสำคัญของแต่ละครอบครัว และหลักประกันของการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย

ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองเห็นเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาสอดคล้องกับ กสศ. คือการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในอนาคตประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ ให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ปีละ 5% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจไม่ตรงตามเป้า เพราะปัจจัยสำคัญคือมีแรงงานของประเทศลดลงในอนาคต รัฐบาลจึงจำเป็นต้องชดเชยแรงงานกลุ่มนี้ด้วยการหันไปพัฒนาด้านโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้น

“กสศ.ได้แสดงให้เห็นตัวเลขที่สำคัญว่า หากประชากรโดยเฉพาะเด็กกลุ่มยากจนพิเศษมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตก็จะขยับตาม เพราะรายได้เฉลี่ยของแต่ละครอบครัวสูงขึ้น รวมถึงการศึกษาจะเป็นหลักประกันสำคัญให้ประชากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย” ดร.ดอน กล่าว

เอ็นเคเทียห์

“เอ็นเคเทียห์” เหมาสอง! อาร์เซน่อล ล้างแค้นเบียด แมนยู ท้ายเกมหนี เรือใบ 5 แต้ม

เอ็นเคเทียห์ ฮีโร่กดสองเม็ด ซัดชัยนาทีสุดท้าย อาร์เซน่อล เฉือนเอาชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด แบบระทึก 3-2 ส่งให้ “ปืนใหญ่”

เอ็นเคเทียห์

คว้าสามแต้มล้ำค่านำจ่าฝูงต่อไปมี 50 คะแนน หนีเรือใบ 5 แต้มแถมแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัด UFABET ส่วน “ผีแดง” รั้งที่ 4 เหมือนเดิมมี 39 คะแนน ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม

อาร์เซน่อล ชนะได้ถึง 4 จาก 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการหลังบุกไปเชือด สเปอร์ส 2-0 ในเกมลีกนัดล่าสุด ทำให้เจ้าบ้านรั้งจ่าฝูงหลังมี 47 แต้มจากการลงสนามไปแล้ว 18 เกมในฤดูกาลนี้ โดยมีแต้มทิ้งห่าง แมนฯ ซิตี้ รองจ่าฝูง 5 แต้มแถม ไอ้ปืนใหญ่ แข่งน้อยกว่า 1 เกม

ทางด้าน แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่แพ้ใครมา 10 เกมติดต่อกันรวมทุกรายการหลังออกไปเสมอกับ คริสตัล พาเลซ 1-1 ในเกมลีกนัดล่าสุด ทำให้ทีมเยือนมี 39 แต้มจากการลงสนามไปแล้ว 19 เกมในฤดูกาลนี้ โดยมีแต้มตามหลัง อาร์เซน่อล จ่าฝูง 8 แต้มแต่แข่งมากกว่า 1 เกม

เปิดฉากครึ่งแรก 3 นาที อาร์เซน่อล ทักทายก่อนจากจังหวะประสานงานทางซ้าย กรานิต ชาก้า หลุดเข้าเขตโทษตบเข้าในให้ โธมัส ปาร์เตย์ โฉบมาเสาแรกตวัดตามน้ำหลุดออกหลัง

ต่อมานาทีที่ 6 “ปีศาจแดง” ตอบโต้บ้าง บรูโน่ แฟร์นันด์ส หลุดกับดักล้ำหน้าแตะหนี แอรอน แรมส์เดล ก่อนทิ้งตัวร่วงลงไปพยายามฟ้องเอาจุดโทษ ผู้ตัดสิน ใจแข็งไม่เป่าให้แถมไม่มีสัญณานจากห้อง วีเออาร์

แต่แล้วนาทีที่ 17 แมนฯ ยูไนเต็ด ทะยานออกนำ 1-0 จากจังหวะสวนกลับทางซ้าย บรูโน่ แฟร์นันด์ส ดักบอลแตะคืนให้ มาร์คัส แรชฟอร์ด พาแหวกขึ้นมาแตะลอดขา โธมัส ปาร์เตย์ ก้มหน้าตะบันด้วยขวาหน้ากรอบ 18 หลาติดไซค์ก้อยกระดอนพื้นเสียบเสาแรกงามหยด

5 นาทีต่อมา อาร์เซน่อล พลาดโอกาสทองเป็นลูกสูตรเตะมุมทางฝั่งขวา บูคาโย่ ซาก้า ปาดย้อนเข้าเขตโทษให้ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ขยับมาปั่นแบบไร้ตัวประกบเสียดายโค้งไม่พอหลุดออกหลัง

นาทีที่ 24 “ไอ้ปืนใหญ่” ตามตีเสมอ 1-1 อย่างรวดเร็ว กรานิต ชาก้า ขยับสอดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครอสเร็วเข้ากรอบ 6 หลาข้ามมาเสาไกลให้ เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ โฉบตัดหน้า อารอน วาน-บิสซาก้า ขวิดเข้าไปตุงตาข่าย

30 นาทีผ่าน ทีมเยือน ได้ลุ้นอีกรอบ อันโตนี่ พาบอลหนีขึ้นมาทางขวาโยกตัดเข้าในป้ายตั้งให้ สกอตต์ แม็คโทมิเนย์ ปั่นตามน้ำหน้ากรอบ 18 หลาโค้งหวิดเสียบโคนเสาติดปลายมือ แอรอน แรมส์เดล

หมดครึ่งเวลาแรก อาร์เซน่อล 1 แมนฯ ยูไนเต็ด 1

นาทีที่ 52 อาร์เซน่อล ออกหมัดก่อน มาร์ติน โอเดการ์ด แทงบอลเข้าเขตโทษให้ กรานิต ชาก้า สอดมาหน้ากรอบ 6 หลาหวิดได้ซัดแต่ต้องชม ลิซานโดร มาร์ติเนซ ตามมากวาดทิ้งช่วยได้ทัน

จากจังหวะต่อเนื่อง “ไอ้ปืนใหญ่” พลิกแซงขึ้นนำ 2-1 จากความสามารถเฉพาะตัวของ บูคาโย่ ซาก้า เก็บบอลทางฝั่งขวายึกยักได้ช่องตัดเข้าในหนี คริสเตียน เอริคเซ่น ก่อนปั่นด้วยซ้ายโค้งผ่านมือ ดาบิด เด เคอา เบียดโคนเสาไกลงามไม่แพ้กัน

นาทีที่ 55 แมนฯ ยูไนเต็ด เกือบตีเสมอทันควัน มาร์คัส แรชฟอร์ด แหวกเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายโยกได้ช่องอัดหน้ากรอบ 6 หลาแฉลบ วิลเลียม ซาลิบา ติดแขน แอรอน แรมส์เดล ล้มตัวควักออกมาเหลือเชื่อ

ต่อมานาทีที่ 59 ทีมเยือน ไล่ตามตีเสมอ 2-2 จากลูกเตะมุมทางซ้าย แอรอน แรมส์เดล ออกมาตัดบอลไม่ดีกลายเป็นแปะตั้งให้ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ขวิดสวนย้อยติดหัว กาเบรียล มากัลเญส พยายามโหม่งสกัดแต่ไม่พ้นซุกก้นตาข่าย

70 นาทีผ่าน อาร์เซน่อล เร่งเครื่องหวังซิวชัย บูคาโย่ ซาก้า โชว์ท่าไม้ตายหนีขึ้นมาทางขวาโยกตัดเข้าในปั่นแฉลบบล็อค คริสเตียน เอริคเซ่น โค้งชนเสาไกลเหลี่ยมไม่เป็นใจเด้งออกหลัง

นาทีที่ 84 “ไอ้ปืนใหญ่” พลาดโอกาสทองจากลูกฟรีคิกทางขวาบอลชุลมุนในเขตโทษเด้งเข้าทาง เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ เก็บส้มหล่นหน้ากรอบ 6 หลาล่อเป้าติดเซฟ ดาบิด เด เคอา เหลือเชื่อ

แต่แล้วนาทีที่ 90 เจ้าถิ่น มาได้ประตูชัย 3-2 โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ สอดมารับบอลทางฝั่งซ้ายตบเข้าเขตโทษถึง มาร์ติน โอเดการ์ด ตวัดตามน้ำปลิ้นเข้าทาง เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ ดีดเข้าไปไม่พลาด แอนโธนี่ เทย์เลอร์ รอเช็ค วีเออาร์ ก่อนยืนยันให้เป็นสกอร์

หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม อาร์เซน่อล 3 แมนฯ ยูไนเต็ด 2

รายชื่อนักเตะที่ลงสนาม

อาร์เซน่อล (4-3-3) : แอรอน แรมส์เดล – เบน ไวท์ (ทาเกฮิโระ โทมิยาซุ น.46) , วิลเลียม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ – มาร์ติน โอเดการ์ด (ร็อบ โฮลดิ้งน.93), กรานิต ชาก้า, โธมัส ปาร์เตย์ – บูคาโย่ ซาก้า, เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ (เลอันโดร ทรอสซาร์ น.82)

แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : ดาบิด เด เคอา – อารอน วาน-บิสซาก้า, ราฟาแอล วาราน (อเลฮานโดร การ์นาโช่ น.92), ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์ – สกอตต์ แม็คโทมิเนย์, คริสเตียน เอริคเซ่น – อันโตนี่ (เฟร็ด น.71), บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาร์คัส แรชฟอร์ด – เวาท์ เว็กฮอร์สต์

ผู้ตัดสิน : แอนโธนี่ เทย์เลอร์

อัพเดทข่าวกีฬา เพิ่มเติม : “โค้ชเตี้ย” จวกยับ “อาเซียนคัพ” รายการโคตรห่วยแตก

ยูฟ่า888

ยูฟ่า888

ยูฟ่า888 ทางเข้าแทงบอลออนไลน์เปิดใหม่ ทำกำไรได้แบบครบวงจรไปกับโต๊ะบอลแทงบอล มาแรง

UFABET เว็บแทงบอลที่สร้างกำไรได้จริง เป็นหนึ่งเรื่องการทำกำไร เราก็ขอแนะนำเลย ยูฟ่า888  หนึ่งในเครือข่ายแทงบอลผ่านมือถือที่ดีที่สุดในไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน เรารับพนันแทงบอลทุกลีก ไม่ว่าจะในและนอกประเทศ ราคาบอลน้ำดี จ่ายบอลง่ายราคาเป็นธรรมสนุกไปกับเว็บแทงบอลที่มีรูปแบบการทำกำไรสูง ถ้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบการแทงบอล เราบอกเลย เนี่ยแหละคือ ตัวการสำคัญในการเล่น พนันผ่านมือถือที่ดีที่สุด ทำกำไรจัดหนักไปกับเว็บพนันที่ทำกำไรได้ 1.5 เท่ามากกว่าเว็บแทงบอลทั่วไป UFABET ก็สามารแทงบอลได้เว็บพนันออนไลน์ของเรานั้นเล่นง่านได้เงินจริงไปกับ รูปแบบพนันที่ดีที่สุด ถ้าท่านชื่นชอบในการเล่นพนันทำกำไรมือถือ มีตารางบอลโชว์ทันที หลังสมัคร

ยูฟ่า888

เอกลักษณ์ และจุดเด่นของ ยูฟ่า888 ที่หลายคนต่างมอบชื่อเว็บแทงบอลที่ดีที่สุด 2023 ให้

ยูฟ่า888 น่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์ผ่านทางเข้าที่ดีที่สุดผ่านมือถือ สนุกสุดมันส์ไปกับเกมพนันออนไลน์ที่สามารถเลือกเดิมพันได้สะกับ เว็บพนันออนไลน์ ยูฟ่าเบท เลือกแทงบอลได้ทุกลีก บอกได้เลยว่า เอกลักษณ์ และจุดเด่นของ เว็บพนันออนไลน์เว็บนี้มันยากที่จะเลียบแบบ และเป็นเว็บพนันบอลเฉพาะตัวที่ให้อัตราจ่ายสนุกสุดมันส์ไปกับเกมลูกหนังมาแรง

  • สามารถแทงบอลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บอลเดี่ยว บอลชุด 2-12 คู่ เลือกทีมลงได้ดังใจ แทงหมด 2ทีมก็ได้ไม่ว่าพร้อมอกบิลให้ ค่าน้ำ ไม่กี่ตังค์ แทงบอลผ่านระบบออนไลน์ ใช้แค่มือถือก็แทงได้แล้ว มีรูปแบบการเดิมพันให้เลือกแทงหลากลหายรูปแบบ
  • เว็บแทงบอลตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์  คำว่านายหน้า คืออะไร เราสะกดไม่เป็น นิยามของการแทงบอลเว็บนี้คือ ถูกเท่าไรก็ไม่หัก พร้อมกับกำไรแบบจัดหนักจุ ๆ ไปคนเดียว เล่นพนันออนไลน์แบบไม่ผ่านเอเย่นต์ ไปกับเว็บเดิมพันบอลที่ดีที่สุด
  • บริการแทงบอลล่วงหน้า เลือกลีกลงได้ แทงบอลจบ รับเงินทันทีกับ เว็บแทงบอลตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เลือกเล่นพนันบอลกับเว็บเราได้จัดหนัก กำไรจัดเต็ม แทงบอลรู้ผล จ่ายเลย ใน 15 นาที

เว็บแทงบอลตรง-ไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บแทงบอลตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เดิมพันได้ง่ายๆ กับคาสิโนจิ๋ว แต่แจ๋ว

ยูฟ่า888 คือรูปแบบการให้บริการอีก 1 เว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนกับคาสิโนจิ๋วบนโลกออนไลน์ที่มีการจำนอง Casino หรือบ่อนจากของจริงมาไว้บนเว็บการให้บริการที่สุดยอดที่สุด ที่จะทำให้คุณนั้นได้ทำการวางเดิมพันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็น 1 ในเว็บการให้บริการในรูปแบบคาสิโนจิ๋ว ที่ไม่ว่าใครๆ UFABET 21 ก็ต้องเป็นอันได้เข้ามาทำการทดลองทำการวางเดิมพันและจะต้องติดใจกับเว็บการให้บริการของเราอย่างแน่นอน คาสิโนจิ๋วจากเว็บการให้บริการของเราจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังอย่างแน่นอน เพราะเนื่องด้วยเว็บการให้บริการของเรามีครบทุกรูปแบบการให้บริการ ยูฟ่าเบท เหมือนบ่อนคาสิโนของจริง โดยที่ท่านนั้นจะได้ลิ้มรสการวางเดิมพันในรูปแบบเดิมๆแต่สามารถทำการวางเดิมพันได้ที่บ้านผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือ Notebook ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณได้ในทันที ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกสบายต่อเหล่านักเดิมพันทั้งหลายอีกด้วย 

ข่าวธุรกิจแนะนำ

“ท่องเที่ยว” เร่งพลิกฟื้นซัพพลาย ดึงทัวริสต์ 30 ล้านคนปั๊มเศรษฐกิจไทย

ภาคเอกชนท่องเที่ยว “สทท.-สมาคมโรงแรมไทย” ชี้โจทย์ใหญ่ภาคท่องเที่ยวไทยปี 66 เร่งพลิกฟื้นซัพพลาย ปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศ แรงงาน รับดีมานด์นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขุมทรัพย์ใหญ่ “จีน” รีเทิร์น ลุ้นยอดเยือนไทยทะลุ 30 ล้านคน หนุนเครื่องยนต์ฝ่าปัจจัยลบ ปลุกเศรษฐกิจไทย

เปิดศักราชใหม่ปี 2566 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังมีความท้าทายมากมายให้ต้องเผชิญ หลังเจอมหาวิกฤติโควิด-19 ถาโถมมาตลอด 3 ปี ในฐานะพระเอกพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย จากเมื่อปี 2562 เคยเป็นปีทอง สร้างรายได้รวมจากทั้งตลาดในและต่างประเทศมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 3 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 18% ของจีดีพีประเทศไทย

ข่าวธุรกิจแนะนำ

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวกับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี 2566 รองรับการฟื้นตัวของดีมานด์นักท่องเที่ยวต่างชาติ คือการฟื้นตัวของฝั่งซัพพลาย เช่น ปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศ แรงงาน และอื่นๆ หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติโควิดตลอด 3 ปี สทท.คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 20-30 ล้านคน ฟื้นตัวสูงสุด 75% เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อปี 2562 ซึ่งปิดที่ตัวเลข 39.9 ล้านคน

นอกเหนือจากปริมาณซัพพลายที่ต้องเร่งพลิกฟื้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังเผชิญความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งตลาดในและต่างประเทศ ทำให้ต้องปรับกลยุทธ์รับมือ ด้วยการโปรโมทจุดขายใหม่และที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เช่น เมืองประชุมสัมมนาระดับโลก เมืองแห่งการเกษียณระดับโลก เมืองแห่งอาหารระดับโลก และเมืองกีฬากลางแจ้งระดับโลก

“เวลานี้การฟื้นตัวด้านดีมานด์นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น่ามีปัญหา แต่ที่ยังมีปัญหาคือฝั่งซัพพลาย จึงจำเป็นต้องเร่งปรับดีไซน์ใหม่ (Redesign) เพื่อสร้างสมดุลด้านรายได้ กระจายไปยังคนตัวเล็กและกลางด้วย ไม่ใช่กระจุกเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการเติมจุดขายใหม่แก่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์อย่างภูเก็ตและกระบี่ ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้าง (Man-made Attraction)”

++ เสนอนายกฯ “5 วาระเร่งด่วน”

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายชำนาญ ประธาน สทท. ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธาน สทท.ต่ออีกสมัย เพื่อนำเสนอประเด็นเร่งด่วนของภาคท่องเที่ยวไทยต่อนายกฯ ได้แก่

1.เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคท่องเที่ยว เช่น การจัดคอร์สอบรมระยะสั้น ภายใต้แนวคิด “ทำโรงแรมให้เป็นโรงเรียน” เพื่อฝึกอบรมทักษะแรงงานระยะเร่งด่วนป้อนผู้ประกอบการ

2.เร่งต่ออายุบัตรมัคคุเทศก์ เสนอให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายการต่ออายุบัตรฯและจัดอบรมหลักสูตรเร่งรัด 1 วันแก่มัคคุเทศก์ที่มีบัตรอยู่แล้ว แต่ขาดการต่ออายุในช่วงโควิด-19 ระบาด

3.เร่งพลิกฟื้นฝั่งซัพพลาย ด้วยการเติมทุน เติมความรู้ เติมลูกค้า และเติมนวัตกรรม โดย สทท.ขอเป็นเจ้าภาพจัดทำแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว (Tourism Platform) ทั้งแบบ B2B และ B2C เพื่อกระตุ้นการขาย

4.เร่งปลดล็อกข้อกฎหมายเพื่อดึงผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ให้ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เพื่อสามารถนำไปกู้เงินธนาคารมาต่อยอดธุรกิจ และ

5.ขอให้นายกฯ ช่วยผลักดันเรื่องท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

“ทั้งนี้ สทท.มองว่าควรเชิญตัวแทนภาคเอกชนท่องเที่ยวตัวจริงเสียงจริงจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมแบบแฮกกาธอน (Hackathon) ตลอด 3 วัน 3 คืน เพื่อระดมสมองครั้งใหญ่ รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไขเสนอเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศมาร่วมตรวจจับวิธีคิด”

++ โรงแรมคาดปี 66 รายได้ฟื้น 10-30%

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า จากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือน ธ.ค.2565 จัดทำโดยสมาคมฯและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ธุรกิจโรงแรมมีการกำหนดเป้าหมายรายได้ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการ 55% มองว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 10-30% อีก 27% จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 50-80%

โรงแรมกว่าครึ่งหนึ่งมีแผนจะปรับขึ้นค่าจ้างหรือเงินเดือนในปี 2566 โดยส่วนใหญ่มีแผนการปรับขึ้นไม่เกิน 5% เทียบกับอัตรา ณ ปัจจุบัน ขณะที่ 23% ไม่ปรับขึ้นค่าจ้าง เนื่องจากมีการปรับขึ้นตามค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว และอีก 13% ยังไม่มีแผนปรับ

++ ตั้งรับต้นทุนพุ่ง-ศก.โลกชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายหลายประเด็นที่อาจกระทบการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมในปี 2566 โดยต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น จากราคาพลังงาน ราคาวัตถุดิบ หรือต้นทุนทางการเงิน เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการกังวลมากที่สุด หรือคิดเป็น 76% ของผู้ตอบแบบสำรวจ รองลงมาคือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกระทบกำลังซื้อของนักท่องเที่ยว 57% และปัญหาขาดแคลนแรงงานในธุรกิจ 41% ตามลำดับ

“สถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวในทางที่ดีขึ้น แต่ภาคธุรกิจยังเจอกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการฟื้นตัว ทั้งต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้นมากราคาวัตถุดิบอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างแรงงานที่ต้องปรับสูงขึ้น เพื่อดึงดูดให้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกในช่วงโควิด-19 ระบาดเป็นจำนวนมากกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง รวมถึงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่ถือเป็นต้นทุนหลักในด้านพลังงานของภาคธุรกิจ”

แต่ปัญหาหลักที่ภาคธุรกิจโรงแรมและบริการยังประสบมาอย่างต่อเนื่องคือ การขาดแคลนภาคแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในส่วนนี้ทางภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมยังต้องการแรงผลักดันจากทางภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนายกระดับทักษะต่างๆ และสร้างบุคลากรรองรับภาคการบริการให้เพียงพอในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมให้เดินต่อไปได้

“เทศกาลและกิจกรรมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมถึงการที่จีนเปิดประเทศ ประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวโรคโควิด-19 ขาเข้า มีผล 8 ม.ค. เป็นต้นไป จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยในทุกด้าน เพราะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของชาวจีน แต่เนื่องจากยังมีรายงานการติดเชื้อในจีนที่ค่อนข้างสูง สิ่งสำคัญคือคนไทยต้องเตรียมความพร้อมด้วยการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ”

++ รายได้โรงแรมฟื้นตัวชัดครึ่งปีหลัง

นางมาริสา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโรงแรมกว่า 80% รายได้ยังไม่ฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 ระบาด แต่ส่วนใหญ่คาดว่าจะกลับมาได้ภายในปี 2566 ในครึ่งหลังของปี โรงแรมส่วนใหญ่คาดด้วยว่าไตรมาสแรกนี้ จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือใกล้เคียงไตรมาส 4 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 50% ของลูกค้าทั้งหมด มีเพียง 13% ที่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง

ขณะที่เดือน ธ.ค.2565 รายได้ของโรงแรมยังไม่ฟื้นตัวมากนัก สอดคล้องกับราคาห้องพัก และการใช้จ่ายบริการอื่นๆ ในโรงแรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม และสปา ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 อย่างไรก็ดี ภาพรวมการใช้จ่ายทั้งราคาห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงแรมปรับดีขึ้นจากสำรวจครั้งก่อนเล็กน้อย

++ อัตราเข้าพัก ม.ค.66 เฉลี่ย 60%

สำหรับเดือน ธ.ค. อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 63% เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย.ที่มี 59% ตามการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันปลายปี และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเห็นกลุ่มลูกค้ายุโรปและอเมริกาเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ทั้งนี้คาดการณ์อัตราการเข้าพักโดยรวมในเดือน ม.ค.นี้อยู่ที่ 60%

ด้านสภาพคล่อง โรงแรมกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 53% มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่โรงแรมราว 1 ใน 3 ยังมีสภาพคล่องใกล้เคียงเดิม สำหรับกลุ่มที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้ไม่เกิน 3 เดือน ลดลงจากไตรมาสก่อน จาก 36% มาอยู่ที่ 28% ข่าวธุรกิจแนะนำ>>> ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 11 ธ.ก.ส. โอน 28 ธ.ค. นี้

ข่าวสังคมวันนี้

อะไรกันเนี่ย สาวซื้อกุ้งเผาตลาดคลองถม แกะเปลือกมาไม่เจอเนื้อ ถึงกับอุทานคุณพระ!!!

สาวผิดหวัง ซื้อกุ้งเผาจากตลาดคลองถม 200 บาท ได้มา 9 ตัว แต่พอแกะจะกินถึงกับงง ทำไมกุ้งเป็นแบบนี้

วันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความ “กลับมาบ้าน เจอกุ้งเผาคลองถม ดูน่ากินมากๆๆๆ 200 บาท ได้ 9 ตัว คุณพระ..!!! เเกะมาไม่เจอเนื้อ มีแต่เปียก โอ้ยยย….กินอะไรก่อน จะกินหัว หัวก็ฟ่อ ดูดๆ เปียกมันไปก่อนละกัน”

ข่าวสังคมวันนี้

พร้อมทั้งมีการนำคลิปวีดีโอขณะทำการแกะกุ้งเผา โชว์ว่ากุ้งแต่ล่ะตัวแทบไม่มีเนื้อ มีเพียง แค่ 3 ตัว เท่านั้น ที่ยังคงมีเนื้อปกติ ส่วนกุ้งอีก 6 ตัว มีเนื้อไม่เต็มตัว นอกจากนี้ ในคลิปยังปรากฏเสียงว่า สงสัยกุ้งจะไม่สด อีกด้วย

ซึ่งสาวรายนี้ยังระบุว่า ซื้อกุ้งมาจากตลาดนัดคลองถม แถวนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตนเองซื้อกุ้งเผามาในราคา 200 บาท ได้กุ้งเผามา 9 ตัว แต่ที่ผิดหวังเพราะ กุ้งมีเนื้อไม่เต็มทุกตัว ที่ซื้อมาก็เพราะอยากจะกิน แต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอกุ้งเป็นแบบนี้ ข่าวสังคมแนะนำ>>> แบบนี้เอง! กินไก่ไม่ทำให้เป็นเกาท์ เพจดังแนะอาหารพวกนี้ต่างหากที่ควร “หลีกเลี่ยง”

ข่าวเศรษฐศาสตร์ใหม่

ไอเอ็มเอฟส่งสัญญาณ รับมือเศรษฐกิจโลกถดถอย

สวัสดีปีใหม่ปีกระต่ายที่น่ารักครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ พบกันวันแรกก็ต้องเขียนถึงอนาคตที่ไม่สดใสของปี 2566 เสียแล้ว สารพัดวิกฤติกำลังโหมกระหน่ำโลกปี 2566 ต่อเนื่อง ซ้ำร้ายยังหนักหนาสาหัสกว่าปี 2565 ทั้งเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง การค้า และภูมิรัฐศาสตร์โลก

มีการแบ่งขั้วอำนาจกันชัดเจนระหว่าง โลกตะวันตก ที่มี สหรัฐฯ เป็นผู้นำ กับ โลกตะวันออก ที่มี จีน ผู้นำ ไปจนถึง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ที่ขยายวงไปสู่ สงครามเทคโนโลยีในทุกมิติ และ สงครามรัสเซียยูเครน ที่ยืดเยื้อข้ามปี

ข่าวเศรษฐศาสตร์ใหม่

แม้เศรษฐกิจไทยปีนี้จะเริ่มฟื้นตัวจากการท่องเที่ยว แต่ก็หนีไม่พ้นผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก ตัวเลขการส่งออกติดลบติดต่อกัน 2 เดือนแล้ว ตุลาคมติดลบ 4.4% ติดลบครั้งแรกในรอบ 19 เดือน พฤศจิกายนติดลบอีก 6% ส่งผลให้ 11 เดือน ยอดส่งออกแท้จริงเหลือ 6.5% และปี 2566 คาดว่าจะเติบโตเพียง 1% เท่านั้น

วันปีใหม่ 1 มกราคม 2566 นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ส่งสัญญาณเตือนผ่านรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทัศน์ CBS สหรัฐฯว่า ปี 2566 จะเป็นปีที่ยากลำบากกว่าปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ 3 ประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่าง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีน ชะลอตัวลงในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

เศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนจากรากหญ้า
ธนารักษ์จ่อใช้ดาวเทียมสแกนที่ราชพัสดุ ขึ้นค่าเช่า!ที่ดินเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม
ธนารักษ์จ่อใช้ดาวเทียมสแกนที่ราชพัสดุ ขึ้นค่าเช่า!ที่ดินเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม
“กระทรวงแรงงาน” เร่งขับเคลื่อนโครงการ 3 ม. แก้ปัญหาขาดแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว
“กระทรวงแรงงาน” เร่งขับเคลื่อนโครงการ 3 ม. แก้ปัญหาขาดแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว
ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2565 ไอเอ็มเอฟ เคยออกมาเตือนแล้วว่ากว่า 1 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลกจะหดตัว และมีโอกาส 25% ที่จีดีพีโลกจะเติบโตน้อยกว่า 2% ในปี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นภาวะถดถอยทั่วโลก จากสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อ แรงกดดันของเงินเฟ้อ และธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

ไอเอ็มเอฟ ยังได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี 2566 สู่ระดับ 4.3% จากคาดการณ์เดิม 5.1% คาดว่าเศรษฐกิจจีนปี 2566 จะขยายตัวได้เพียง 4.4% และปี 2567 ขยายตัวได้ 4.5% ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ จากตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง แต่สหรัฐฯยังมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญคือ ผลกระทบจากการที่เฟดเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุก เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่ 2% ในขณะที่ สหภาพยุโรปจะได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนอย่างรุนแรง เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอียูครึ่งหนึ่ง (จาก 27 ประเทศ) จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566

เมื่อเห็นภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2566 แล้ว ก็หันมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2566 กันบ้าง ดูเหมือนจะไม่เลวร้ายอย่างที่ สหรัฐฯ ยุโรป จีน และอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกต้องเผชิญ เป็นเพราะ “บุญเก่า” ของเราดี มีการปรับตัวมาตั้งแต่หลังวิกฤติต้มยำกุ้ง เช่น เพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศ ลดการเป็นหนี้ต่างประเทศระยะสั้น สร้างความมั่นคงแบบยั่งยืนให้กับระบบธนาคารและระบบการเงินไทย แก้กฎหมายให้แบงก์ชาติเป็นอิสระจากนักการเมือง ห้ามรัฐบาลก่อหนี้เกินเพดาน เป็นต้น ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยได้ดีพอสมควร ยกเว้นภาคการส่งออก

ไปดู ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ที่ผมเก็บมาจาก เว็บไซต์การเงินธนาคาร เริ่มจาก คนนอกมองไทย เช่น ธนาคารโลก คาดว่าจีดีพีไทยปีนี้ยังเติบโตได้ 3.6% ไอเอ็มเอฟ คาดว่าจะโต 3.7% เอดีบี คาดว่าจะโต 4.0% และ คนในมองกันเอง เช่น สภาพัฒน์ คาดว่าจะโต 3.5% กระทรวงการคลัง คาดว่าจะโต 3.8% แบงก์ชาติ คาดว่าจะโต 3.7% ข่าวเศรษฐศาสตร์แนะนำ>>> ตั้ง ‘ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์’ เป็นผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวกีฬาวันนี้

“โค้ชเตี้ย” จวกยับ “อาเซียนคัพ” รายการโคตรห่วยแตก

นี่คือรายการต๊อกต๋อย? “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ กุนซือใหญ่ชลบุรี เอฟซี ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังได้รับชมเกมในศึกอาเซียนคัพ รับ เป็นรายการที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา การให้ผู้ตัดสิน ตัดสินด้วยสายตาเป็นอะไรที่แย่มาก

ควันหลังหลังจบศึกอาเซียนคัพ หรือ เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2022 ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย บุกไปเยือนก่อนที่ สนามบูกิต จาริล ก่อนจะพ่ายแพ้ต่อ “เสือเหลือง” มาเลเซีย 0-1 จากเกมนี้ ได้เกิดข้อพิพาทจังหวะกังขาต่างๆ ทั้งจังหวะจุดโทษของ บดินทร์ ผาลา ในครึ่งหลัง

ข่าวกีฬาวันนี้

ก่อนที่ล่าสุด “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ กุนซือใหญ่ชลบุรี เอฟซี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเกม UFABET การแข่งขันคู่ดังกล่าวว่า “อาเซียน คัพ เป็นรายการที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหรือทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ๆ หรือ ไทยลีก ใช้วีเออาร์หมดแล้ว”

“การให้ผู้ตัดสิน ตัดสินด้วยสายตาเป็นอะไรที่แย่มาก ไม่ใช่แค่ 2 จังหวะที่เราไม่ได้จุดโทษ แต่คู่ของ อินโดนีเซีย กับ เวียดนาม เจ้าบ้านต้องได้จุดโทษ หรือแม้กระทั่งในรอบแบ่งกลุ่ม ที่ผู้เล่นมาเลเซีย โดนทาง ดวน วาน เฮา แนวรับเวียดนาม กระแทกหน้าเขตโทษ ยังไงต้องเป็นฟรีคิก นี่คือรายการที่พัฒนาหรือต๊อกต๋อยอยู่กับที่กันแน่”

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทย จะพบกับ ทีมชาติมาเลเซีย ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบรองชนะเลิศนัดที่สอง ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ T-Sports 7 ข่าวกีฬาแนะนำ>>> น้องมันเทพจริง! “เดอ บรอยน์” ชี้ “ฮาลันด์” มีสิทธิ์ตะบันถึง 800 ลูก

ยูฟ่าเบท

ยูฟ่าเบท

ยูฟ่าเบท บอกทุกขั้นตอนแบบละเอียดให้กับคุณ

เกมพนันออนไลน์ ยูฟ่าเบท เป็นเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยบนโลกออนไลน์สูง จึงทำให้เกิดเหตุการณ์โกง เงินนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถปกป้องคนบนโลกออนไลน์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความสะดวกสบาย และทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพราะในยุคปัจจุบันนั้นจะเป็นรูปแบบระบบออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการถอนเงิน หรือการเล่นเกมพนันออนไลน์ ก็ใช้ระบบออนไลน์ทั้งนั้น

ยูฟ่าเบท

ยูฟ่าเบท เกมพนันออนไลน์ครบจบในเว็บไซต์เดียว

ยูฟ่าเบท การเล่นเกมพนันออนไลน์ของเว็บไซต์เรา เป็นเว็บไซต์ที่มีครบวงจรในการเล่นเกมพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่หายาก เพราะการทำเว็บพนันออนไลน์ที่มีครบจบในเว็บไซต์เดียวนั้น เป็นไปได้ยาก เพราะการดูแลของเว็บไซต์ ufabet เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ นั้น จะต้องมีความปลอดภัยสูง และจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ เพื่อมาดูแลสมาชิกของเรา บนโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้วเว็บไซต์ของเราจึงจะครบจบในเว็บไซต์เดียว ที่มีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ การเล่นเกมเกมพนันออนไลน์นั้นจึงมีความปลอดภัย และรวมไปถึงการเล่นเก็บมาออนไลน์ที่มีสิทธิพิเศษมากมายรองรับคุณทุกช่วงเวลา เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บ UFABET แต่อย่างใดแน่นอน เพราะเว็บไซต์เราเป็นเว็บระบบอัตโนมัติ ที่สามารถทำให้คุณนั้นใช้งานได้ด้วยตนเอง แต่คุณไม่ต้องห่วงว่า ถ้าหากคุณมีปัญหาเรามีแอดมินคอยให้คำแนะนำของคุณทุกช่วงเวลา จึงทำให้เว็บไซต์ของเราจะเกิดการโกงเป็นไปได้ยาก เพราะเว็บไซต์เราไม่มีการผ่านเอเย่นต์อย่างแน่นอน

ufabet-เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

เว็บตรงที่ไม่มีทางถูกโกงชัวร์ๆ

เว็บพนันออนไลน์ที่นี่ไม่มีทางที่จะให้พ่อค้าคนกลางมันยุ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราแน่นอน เพราะ ยูฟ่าเบท ให้ความสำคัญกับสมาชิกของเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสมาชิกทุกคนที่สมัครกับเว็บไซต์ของเรา ต้องการความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ที่พร้อมให้กำไรและดูแลคุณตลอดทุกการใช้งาน และถ้าหากเว็บไซต์เราให้พ่อค้าคนกลางมารวมกับเว็บไซต์ของเรา อาจทำให้เว็บเท่านั้นเกิดการเสียหายหรือเกิดการโกงเกิดได้อย่างง่าย เพราะเราไม่รู้ว่าพ่อค้าคนกลางนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไร บางครั้งพ่อค้าคนกลางอาจมีนิสัยดีที่ให้เงินให้รางวัลกับคุณฟรีๆ ในช่วงแรก แต่ช่วงหลังอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมในการใช้งานผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือพ่อค้าคนกลางนั้นอาจจะชิงเงินรางวัลมากมายของคุณได้อย่างง่ายดาย เว็บพนัน สมัครฟรี ไม่มีขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นแล้วเว็บไซต์ของเราจึงตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมโดยไม่มีพ่อค้าคนกลางหรือไม่มีการผ่านเอเย่นต์อย่างแน่นอน เพื่อความปลอดภัยในเรื่องการเงินหรือข้อมูลของคุณได้แบบ 100% ที่จะนำไปให้พ่อค้าคนกลางในการสมัคร เพราะฉะนั้น ช่องทางเข้าเล่น UFABET แล้วเว็บพนันออนไลน์ของเรา จึงเป็นเว็บตรงที่ไม่มีการผ่านเอเย่นต์ และเพื่อความปลอดภัยจากเว็บไซต์อย่างแท้จริง