ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 11 ธ.ก.ส. โอน 28 ธ.ค. นี้

ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 11 ธ.ก.ส. โอน 28 ธ.ค. นี้

ธุรกิจ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี4 งวดที่ 11 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17 – 23 ธ.ค. 2565 เรียบร้อยแล้ว

โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,900.55 บาท ชดเชยตันละ 1,099.45 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,392.57 บาท ชดเชยตันละ 607.43 บาท
ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,889.02 บาท ชดเชยตันละ 110.98 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,638.57 บาท ชดเชยตันละ 361.43 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,395.70 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2565 และยืนยันว่าจะไม่มีการหักหนี้ ของเกษตรกรแต่อย่างใด ซึ่ง ธ.ก.ส. ส่วนกลางได้กำชับไปยัง ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,900.55 บาท ชดเชยตันละ 1,099.45 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,392.57 บาท ชดเชยตันละ 607.43 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,889.02 บาท ชดเชยตันละ 110.98 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,638.57 บาท ชดเชยตันละ 361.43 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,395.70 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2565 และยืนยันว่าจะไม่มีการหักหนี้ ของเกษตรกรแต่อย่างใด ซึ่ง ธ.ก.ส. ส่วนกลางได้กำชับไปยัง ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

แนะนำข่าวธุรกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : กอช. ชวนผู้ปกครองออมเงินให้บุตรหลาน